Menu

WKR regeling

WKR regeling – Content Party Creator heeft de oplossing.

Welke events vallen er niet onder de WKR regeling?

Evenementen voor medewerkers met een zakelijk, inhoudelijk en/of trainingsdoeleinde én een verplicht karakter vallen buiten de WKR regeling. Evenals feestelijke evenementen vanuit een personeelsvereniging. Ook evenementen die ‘in huis’ (bedrijfspand/bedrijfsterrein) worden georganiseerd, vallen niet onder de regeling. Let op; de letterlijke definitie én interpretatie van deze uitzonderingen laat ruimte voor onduidelijkheid en discussie. Verder zijn onze prijzen all-in, dus zeer duidelijk en overzichtelijk.

– Bedrijfstrainingen vallen niet onder de WKR– Teambuildingsactiviteiten met meerwaarde vallen buiten de WKR. De trainingen kunnen in dat geval gecombineerd of geïntegreerd worden onze activiteiten. Het teambuildingsuitje moet in dat geval geleid worden door een trainer die tijdens en na de opdrachten feedback geeft richting de teams.– Het “overwegend zakelijk karakter” biedt eveneens mogelijkheden om het bedrijfsuitjes buiten de WKR te houden. Alles staat en valt met een gedegen omschrijving door zowel de opdrachtgever als de organisatiekant van het bedrijfsuitje. De werkgever moet vooraf al heel goed inkaderen wat het doel van de dag is en hoe het uitje daaraan bijdraagt.

– Het bedrijfsuitje laten organiseren door de personeelsvereniging van het bedrijf. De personeelsvereniging is een zelfstandige organisatie en als de werknemers dit zelf bekostigen, valt het buiten de WKR. Een betere optie is het personeelsfonds waarbij de inleg en uitkering (volgens de huidige regels binnen de wet) geen gevolgen hebben voor het forfait. Voorwaarden voor het personeelsfonds zijn o.a. dat het een apart bestuur moet hebben, de inleg van de werknemers moet minimaal even groot zijn als de inleg van de werkgever en de werknemer mag geen rechten ontlenen aan het fonds.

– Indien de organisatie een jubileumjaar heeft, dan heeft de overheid hier weer een aparte regeling voor. Hetzelfde geldt voor medewerkers die een aantal jaren bij een organisatie in dienst zijn.

– Het bedrijfsuitje is onbelast indien het volledig op de werkplek plaatsvindt.

 wkr1

WKR regeling – Content Party Creator

Vrije ruimte WKR regeling
Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer, indien deze wordt overschreden is loonbelasting verschuldigd in de vorm van een eindheffing van 80% (over dit bedrag is de werkgever overigens geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomens-afhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd). Bij een modaal inkomen (ongeveer € 34.500) bedraagt dit ongeveer € 400 per werknemer (dit bedrag is derhalve indicatief en kan afhankelijk van de totale fiscale loonsom naar boven of naar beneden afwijken). Aangezien niet per werknemer geadministreerd hoeft niet te worden kan alleen gerekend worden met de totale fiscale loonsom.

 

Vergoedingen en verstrekkingen m.b.t. WKR regeling
Het betreft alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren (o.a. de bedrijfsfiets en bedrijfsfitness). Feestelijke evenementen voor medewerkers worden als beloning gezien en vallen daarmee dus ook onder de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje etc.). Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon of vrijgesteld loon zijn, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten kosten van de vrije ruimte (zoals kleine attenties/geschenken).

Voorstel op maat?

Bel 06 – 3717 5335

Content Party Creator website door Profi-Web